renovatie watermolen

renovatie van een watermolen met woonhuis & stallingen
foto: onbekend (1), R. Van Espen (2), broekx-schiepers (3)


2020-