05.2022

Onder leiding van architect en professor Harold Fallon (AgwA & KU Leuven) startte het Vlaams Architectuurinstituut in 2021 een kettingmail om de architectuurcultuur vanuit verschillende perspectieven te belichten. De 33 correspondenties werden gebundeld in een vlugschrift.

Naar aanleiding van zijn twintigste verjaardag initieerde het Vlaams Architectuurinstituut een creatieve bevraging van de ontwikkelingen binnen de architectuur van de afgelopen twintig jaar. Naar een idee van Harold Fallon (AgwA & KU Leuven) wordt de huidige architecturale cultuur historisch geijkt en worden nieuwe perspectieven aangereikt voor het VAi en architectuur in het algemeen. Het Vlugschrift Twintig Jaar Vlaams Architectuurinstituut is het resultaat van een kettingemail gericht aan 33 respondenten en bevat tekstueel en visueel materiaal.