10.2021

AG Stadsontwikkeling Leuven / selectie raamovereenkomst architectenpool

ontwerp van renovaties, nieuwbouwprojecten & prospecties van het woningpatrimonium van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven