11.2017

Herbestemming parochiekerken Vlaanderen

Architecten Broekx-Schiepers, architect Saidja Heynickx en UR architects hebben samen met TRACE-herbestemming/adaptive reuse,  onderdeel van de onderzoeksgroep ArcK van de Faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt, de haalbaarheidsonderzoeken afgerond voor de her- of nevenbestemming van 9 parochiekerken in Vlaanderen.

De onderzoeken werden gecoördineerd door het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ van het Team Vlaams Bouwmeester.