herbestemming kerken

ontwerpend haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van parochiekerken in Vlaanderen in opdracht van het Projectbureau Herbestemming Kerken van het Team Vlaams Bouwmeester – Tijdelijke vereniging van de onderzoeksgroep ArcK van de Faculteit Architectuur en Kunst (ARK) Universiteit Hasselt / Architecten Broekx-Schiepers / Architect Saidja Heynickx / UR architects

Vlaanderen
2018-2019